Les Tanques
infolestanques@gmail.com  - 661 28 76 41

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Club Hípic

El Club Hípic Les Tanques és un centre preparat per dur a terme diversos cicle formatius de Grau Mitjà relacionats amb el món dels cavalls i la hípica.

Preparem els nostres alumnes per que puguin desenvolupar el seu futur laboral a l’entorn del món dels cavalls.

En concret, oferim els següents cursos de formació:

 • TAE (Tècnic d’activitats eqüestres)
 • Cicle Inicial: Tècnic Nivell 1
 • Cicle final: Tècnic Nivell 2
 • Guia en el medi natural i de temps de lleure

Cicle inicial: Técnic nivell 1

 • Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions, esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • Guiar a usuaris a cavall per terrenys variats.
 • Bloc comú (80 hores)
  • Bases del comportament esportiu
  • Primers auxilis
  • Activitat física adaptada i discapacitat
  • Organització esportiva

  Bloc específic (300 hores)

  • Transport i manteniment físic del cavall peu a terra*
  • Hipologia*
  • Metodologia de l’ensenyament de l’hípica.
  • Acompanyament per itineraris a cavall.
  • Esdeveniments hípics.
  • Formació pràctica.
  • *Queden convalidats amb el curs d’accés Joviat.

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.
Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

 • Monitor/a d’iniciació a l’equitació.
 • Monitor/a d’iniciació a la competició hípica.
 • Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats.

Les persones que superen el cicle inicial d’hípica obtenen un certificat de cicle inicial que els permet accedir:

 • Al cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre.
 • Al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents).
 • Superar una prova específica d’accés, que convoca el Departament d’Ensenyament o aprovar el Curs d’accés Joviat.

Descarrega’t la fitxa AQUÍ

O bé posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

Cicle final: Técnic nivell 2

Disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
 • Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines del raid i del trec.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
 • Organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d’iniciació esportiva.

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu.
 • Bases de l’entrenament esportiu.
 • Esport adaptat i discapacitat.
 • Organització i legislació esportiva.
 • Gènere i esport.

Bloc específic (480 hores)

 • Ensenyament i tecnificació hípica.
 • Bases de l’entrenament esportiu del cavall.
 • Preparació física del genet.
 • Paraeqüestre.
 • Organització d’esdeveniments hípics.
 • Perfeccionament tècnic en raid.
 • Perfeccionament tècnic en trec.
 • Organització d’itineraris eqüestres.
 • Medi natural.
 • Formació pràctica.
 • Entrenador/a de tecnificació en raid, trec i turisme eqüestre.
 • Instructor/a i guia de turisme eqüestre, coordinador/a de tècnics d’iniciació a l’hípica.
 • Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació.
 • Dissenyador/a de recorreguts de carreres de resistència de tecnificació.
 • Dissenyador/a de rutes eqüestres.

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/ a d’activitats esportives. Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure.

Per accedir al cicle final de les disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre, cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat (tècnic nivell 1).

Descarrega’t la fitxa AQUÍ

O bé posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

Cicle final: Técnic nivell 2

Disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet
 • Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines del salt, la doma i el concurs complet.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
 • Organitzar activitats, competicions i activitats del nivell d’iniciació esportiva; dissenyar el recorregut i circuits del seu nivell.
 • Concretar, dirigir i adaptar les activitats d’equitació per a genets amb discapacitat, i col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talent esportius (genet-cavall).

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu.
 • Bases de l’entrenament esportiu.
 • Esport adaptat i discapacitat.
 • Organització i legislació esportiva.
 • Gènere i esport.

Bloc específic (480 hores)

 • Ensenyament i tecnificació hípica.
 • Bases de l’entrenament esportiu del cavall.
 • Preparació física del genet.
 • Paraeqüestre.
 • Organització d’esdeveniments hípics.
 • Perfeccionament tècnic en salt.
 • Perfeccionament tècnic en doma.
 • Perfeccionament tècnic en concurs complet.
 • Formació pràctica.
 • Entrenador/a de tecnificació en salt d’obstacles, doma i concurs complet.
 • Coordinador/a d’altres tècnics d’iniciació a l’hípica.
 • Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació.
 • Dissenyador/a de recorreguts de i represses de tecnificació.

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/ a d’activitats esportives. Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure.

Per accedir al cicle final de les disciplines de salt, doma i concurs complet, cal tenir el certificat de primer nivell i superar una prova específica, d’accés que convoca el Depertament d’Ensenyament.

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va de les disciplines de salt, doma i concurs complet, que els permet accedir:

Al cicle de grau superior d’hípica, si superen la prova específica d’accés al grau superior d’hípica que convoca el Departament d’Ensenyament i tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Descarrega’t la fitxa AQUÍ

O bé posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

Tècnic/a en activitats eqüestres (TAE)

La competència general d’aquest cicle consisteix a manejar i tenir cura dels cavalls en cadascuna de les seves fases productives, així com desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres.

És especialment important l’atenció a la seguretat i el benestar animal, sempre utilitzant i mantenint instal·lacions i materials i equips i acomplint la normativa de benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Si vols saber-ne més CLICA AQUÍ

2.000 h repartides en dos cursos acadèmics.

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h.

 • Formació pràctica (80%) a Centre de Formació Eqüestre de les Tanques (Viladecans, Barcelona).
 • Formació teòrica (20%) a Escola JOVIAT de Manresa (Barcelona).
 • Tècniques bàsiques i avançades d’equitació.
 • Alimentació, maneig general i primers auxilis del cavall.
 • Higiene, cura i manteniment físic del cavall.
 • Organització d’itineraris a cavall.
 • Guiatge i dinamització de grups per itineraris a cavall.
 • Maneig de la reproducció i recria equina.
 • Presentació de cavalls a concursos i exhibicions.
 • Tècniques de doma i ensinistrament de poltres.
 • Ferrament d’emergència.
 • FOL (Formació i Orientació Laboral).
 • Emprenedoria i iniciativa emprenedora.
 • Primers auxilis.
 • Anglès.

Empreses públiques o privades de qualsevol mida, de forma autònoma o contractada. Empreses dedicades a la producció, ensinistrament, doma, munta i exhibició de cavalls, com a l’àmbit de les activitats recreatives a la natura i turisme actiu o d’aventura, a les àrees de programació, organització, desenvolupament, seguiment i avaluació d’itineraris a cavall per terrenys variats i per a tot tipus d’usuaris.

 • Treballador/a en la cria i producció de cavalls.
 • Cuidador/a de cavalls.
 • Ensinistrador/a de poltres.
 • Genet professional a centres de pupil·latge, entrenament, descans i recuperació de cavalls.
 • Treballador/a a empreses de serveis relacionades amb el sector equí.
 • Auxiliar de ferrador.
 • Guia per itineraris a cavall.
 • Graduat en ESO.
 • Tenir un títol de tècnic/a.
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà.
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tècnic/a en Activitats eqüestres.
 • HÍPICA: Itineraris curriculars carrera professional eqüestre.
 • Altres Cicles formatius de grau mitjà.
 • CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Tècnic Esportiu en Hípica (convalida la prova d’accés al cicle inicial).
 • I els cicles: GS Condicionament físic i GS Ensenyament i animació socioesportiva.

Descarrega’t la fitxa AQUÍ

O bé posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

Guia en el medi natural de temps de lleure

Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura, progressant a peu, amb cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall, així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat.

 •  Guia de muntanya baixa i mitjana.
 • Organització d’itineraris.
 • Guia en bicicleta.
 • Tècniques d’equitació.
 • Guia eqüestre.
 • Atenció a grups.
 • Tècniques de natació.
 • Formació i orientació laboral.
 • Tècniques (o activitats) de temps de lleure.
 • Socorrisme en el medi natural.
 • Guia en el medi natural aquàtic.
 • Maniobres amb cordes.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi

Posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

CONTACTE

Camí Tanques, 70
08840 Viladecans (Barcelona)

infolestanques@gmail.com

O bé ompliu el formulari: