Les Tanques
infolestanques@gmail.com  - 661 28 76 41

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Club Hípic

Oferim la possibilitat d’ampliar els vostres estudis amb el Cicle formatiu de Grau Superior en Hípica, pensat per a tothom que vulgui desenvolupar la seva carrera professional en el món de la hípica i dels cavalls.

Com a novetat, properament iniciarem un nou Grau Superior en Ramaderia. Si vols més informació CLICA AQUÍ

Grau Superior en Hípica

La competència general del Cicle de Grau Superior en Hípica consisteix en programar i dirigir l’entrenament esportiu d’alt rendiment en el genet, el cavall, el binomi i els equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació d’aquests en competicions d’alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics especialistes; programar les tasques i coordinar els tècnics al seu càrrec; organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva; i tot d’acord amb els objectius establerts, el nivell òptim de qualitat i en les condicions de seguretat.

Bloc comú (180 hores)

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment.
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment.
 • Formació de formadors esportius.
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment.

Bloc específic (480 hores)

 • Planificació i programació de l’alt rendiment en hípica.
 • Preparació física del genet o amazona.
 • Entrenament esportiu/condicional del cavall d’alt rendiment esportiu.
 • Direcció i gestió de centres eqüestres.
 • Entrenament tècnic-tàctic en hípica.
 • Direcció tècnica en competicions hípiques d’alt rendiment esportiu.
 • Organització i gestió de competicions hípiques d’alt rendiment esportiu.
 • Projecte.
 • Formació pràctica.

Instructor/a, planificador/a d’activitats eqüestres, entrenador/ a i director/a esportiu/va i d’activitats d’alta competició.

Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure, centres de dia i ensinistrament de cavalls, escoles d’equitació, centres educatius, empreses de serveis que ofereixen programes de perfeccionament en les disciplines hípiques i d’ensinistrament de cavalls per l’alt rendiment.

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a, promotor/ a d’activitats esportives i director/a esportiu/iva, professor/a de Tècniques Esportives en Hípica.

 • Superació de la prova d’accés específica que organitza el Departament d’Ensenyament.
 • Batxillerat (o estudis equivalents).
 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en les disciplines hípiques de doma, salt i concurs complet.

Descarrega’t la fitxa AQUÍ

O bé posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

Tècnic/a superior en Ramaderia i assistència en sanitat animal

2 cursos acadèmics.

Horari a consultar.

 • Organització i Control de la Reproducció i Cria.
 • Gestió de la Producció Animal.
 • Gestió de la Recria de Cavalls.
 • Organització i Supervisió de la Doma i Maneig d’Èquids.
 • Maquinària i Instal·lacions Ramaderes.
 • Sanejament Ramader.
 • Assistència a l’Atenció Veterinària.
 • Bioseguretat.
 • Gestió de Centres Veterinaris.
 • Comercialització de Productes Ramaders.*
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.
 • Formació en Centres de Treball.

*Mòdul propi de Joviat.

 • Tenir títol de batxillerat.
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys.

Hípica Les Tanques, Viladecans (Barcelona)

Posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

CONTACTE

Camí Tanques, 70
08840 Viladecans (Barcelona)

infolestanques@gmail.com

O bé ompliu el formulari: