Les Tanques
infolestanques@gmail.com  - 661 28 76 41

FORMACIÓ CONTINUADA SUBVENCIONADA

Club Hípic

Es tracta d’accions que mantenir o millorar les qualificacions, els coneixements i les competència professional dels treballadors i treballadores.

També poden ajudar en la formació i millora de competències dels treballadors i treballadores en situació d’atur.

Guia d'itinerari eqüestre en el medi natural

600 hores, pràctiques en empreses incloses.

De dimarts  a divendres de 15:30 a 20 h.

Anàlisis i gestió d’itineraris a cavall 50 h
Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural en activitats eqüestres 30 h
Activitats recreatives complementàries per les activitats eqüestres i la seva adaptació a persones amb limitacions d’autonomia personal 30 h
Instal·lacions i equips de monta 40 h
Condició física i aptitud del cavall per a la monta 60 h
Monta a cavall 80 h
Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestiar equí 90 h
Desenvolupament de l’activitat deportiva eqüestre en el medi natural 80 h
Primers auxilis 40 h
Complementària 20 h
Mòdul de pràctiques professionals 80 h
600 h

Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Hípica les Tanques, Viladecans (Barcelona)

JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

Cura i maneig de cavalls

Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestiar equí.

510 hores.

De dilluns  a divendres de 15 a 20 h.

Instal·lacions i equips de munta

40 h

Condició física i aptitud del cavall per a la munta

60 h

Munta a cavall

80 h

Higiene, cures i manteniment físic del bestià equí

90 h

Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestià equí

90 h

360 h

Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Hípica les Tanques, Viladecans (Barcelona)

Posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

Ferrat d'equids

710 hores

A consultar.

UNITAT 1: Preparació i acabar del ferrat d’equins

  • Operacions auxiliars prèvies al ferrat. (70 hores)
  • Desferrat i preparació del casc.(50 hores)
  • Acabat del ferrat. (50 hores)

170 h

 

 

 

UNITAT 2: Aplomat del casc, forjat, adaptació i col·locació de ferradures i altres materials de ferrat d’equins.

  • Programació i valoració del ferrat. (90 hores)
  • Retall i equilibrat del casc. (90 hores)
  • Forjat i adaptació de la ferradura. (90 hores)
  • Col·locació de la ferradura i altres materials. (90 hores)

360 h

 

 

 

 

UNITAT 3: Determinació de ferrats ortopèdics i/o terapèutics en equins.

  • Ferrats ortopèdics i correctius en equins. (80 hores)
  • Ferrats terapèutics en equins. (60 hores)

140 h

 

 

UNITAT 4: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de ferrat d’equins.

40 h

710 h

 

Tenir els estudis finalitzats de batxillerat i/o cicles formatius.

Hípica les Tanques, Viladecans (Barcelona)

Posa’t en contacte amb nosaltres AQUÍ

CONTACTE

Camí Tanques, 70
08840 Viladecans (Barcelona)

infolestanques@gmail.com

O bé ompliu el formulari: